Urząd Gminy w Drelowie

Witaj na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy! Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej gminy oraz usług świadczonych przez urząd. Dzięki naszej stronie będziesz na bieżąco z wydarzeniami lokalnymi, ogłoszeniami oraz planowanymi inwestycjami.

Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drelowie  informuje: GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ jest czynny  w dniu 9 (wtorek) i 23 (wtorek) kwietnia 2024 w godzinach od 15:00…

XXX sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2024 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Drelów. Początek obrad godz. 1000.  Otwarcie sesji. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie…

I N F O R M A C J A o upływie w dniu 25 marca 2024 r. terminu na zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W związku z realizacją zadań wynikających z kalendarza wyborczego uprzejmie przypominamy, że 25 marca 2024 r. upływa termin zgłaszania Wójtowi gminy przez wyborców zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu…

Dragon-24 wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do…

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej…

Nabór Wniosków nr 1/2024do Programu RemontujeMY.

Program RemontujeMY jest formą wspierania osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej realizowaną przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Program polega na przyznawaniu dotacji osobom, które samodzielnie zrealizują działania remontowe w…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poradnik Interesanta

Gospodarka Odpadami

Dowiedz się o najnowszych przepisach i programach dotyczących gospodarki odpadami w naszej gminie.

Podatki i opłaty lokalne

Znajdziesz tutaj informacje na temat lokalnych podatków i opłat, zasady ich obliczania oraz terminy płatności

Dowody osobiste, ewidencje ludności

Przewodnik po procedurze uzyskania oraz wymiany dowodów osobistych, w tym niezbędne dokumenty i wymagane kroki.

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Informacje dla przedsiębiorców na temat rejestracji, zmiany danych oraz likwidacji działalności gospodarczej w naszej gminie.

Mienie Komunalne

Dowiedz się o zasadach użytkowania oraz najnowszych inwestycjach związanych z mieniem komunalnym.

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Informacje o wsparciu dla rolników, zasadach działalności w obszarach ekologicznych oraz programach ochrony środowiska.

Budownictwo i Planowanie Przestrzenne

Przewodnik po zasadach budowy, remontów i zgłaszania inwestycji oraz obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Stanu Cywilnego

Informacje dotyczące rejestracji aktów stanu cywilnego, zawierania małżeństw, rejestracji urodzeń i zgonów,

Sprawy Obywatelskie

Poradnik obejmujący różnorodne tematy, od przyjmowania skarg po sporządzanie testamentu.

Patroni Medialni

Accessibility Toolbar

Scroll to Top