OSP w Worsach

Dane podmiotu:

Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000022523

NIP:

REGON: 03020251300000

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2001-06-27

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: WORSY

Adres: 67A

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH OSP SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM SKARBNIK LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

ZALEWSKI

ZENON

ANTONI

PREZES ZARZĄDU

BALAK

DARIUSZ

 

NACZELNIK

TERPIŁOWSKI

CEZARY

TOMASZ

SEKRETARZ

LIPIŃSKI

WOJCIECH

 

SKARBNIK

BALAK

DARIUSZ

 

GOSPODARZ

 

Cel działania:

ZADANIEM OSP JEST PROWADZENIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POLEGAJĄCEJ NA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIEM.

CEL TEN OSIAGA OSP PRZEZ:

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI,

2.BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLESK,

3.UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ,

4.BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ,

5.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU,

6.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top