Adaptacja Tartaku na Centrum Edukacji Warsztatowej – Tradycja i współczesność w Drelowie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość   życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313 „Odnowa i rozwój wsi” zrealizowany został projekt, pod tytułem „ Adaptacja Tartaku na Centrum Edukacji Warsztatowej – Tradycja i współczesność w Drelowie” przy ulicy Ogrodowej w następującym zakresie:

Część A

1)      Roboty rozbiórkowe

2)      Remont dachu i obróbek blacharskich

3)      Remont ścian działowych i konstrukcyjnych

4)      Remont posadzek podłóg i podsufitek

5)      Roboty tynkarskie

6)      Roboty szklarskie

7)      Roboty elektryczne

8)      Ogrodzenie

9)      Nawierzchnia z kostki i trawnik nawierzchnia z kostki dębowej

Część B       

Budowa 2 szt. wiat drewnianych

 

Część C       

Zakup wyposażenia muzycznego      

 

Koszt całkowity powyższej operacji wynosi 156.863,45 zł z czego poziom pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości nie większej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Poniższe zdjęcią przedstawiają jak zmieniał się tartak:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top