Kółko Rolnicze w Witorożu

Dane podmiotu:

Nazwa: KÓŁKO ROLNICZE W WITOROŻU.

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000332888

NIP: 5372553235

REGON: 06049976000000

Forma prawna: KÓŁKO ROLNICZE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2009-07-06

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: WITOROŻ

Adres: 2B

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Funkcja

BAHONKO

EDWARD

SEKRETARZ ZARZĄDU

KUBIK

ANDRZEJ

SKARBNIK ZARZĄDU

WENIO

STANISŁAW

CZŁONEK ZARZĄDU

BAHONKO

ADAM

PREZES ZARZĄDU

 

Cel działania:

-ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I WZROST ICH PRODUKTYWNOŚCI

-POPRAWA MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I OŚWIATOWO-KULTURALNYCH WARUNKÓW PRACY I ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

-OBRONA PRAW I INTERESÓW ZAWODOWYCH I MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ICH RODZIN

-RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE ZAWODU ROLNIKA Z INNYMI GRUPAMI ZAWODOWYMI

Accessibility Toolbar

Scroll to Top