Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż zestawów solarnych w Gminie Drelów.

Gmina Drelów w ramach działania 3.2.1  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wwiejskich PROW na lata 2007-2013 zrealizowała w III kwartale 2015 roku projekt pn: „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż zestawów solarnych w Gminie Drelów”

W ramach projektu zostało wykonanych 100 zestawów solarnych na terenach prywatnych posesji mieszkańców Gminy Drelów. Wkład własny mieszkańców w kosztach przedsięwzięcia wyniósł: 1400 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 933 160,00 zł.

Poziom pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top