Informator teleadresowy

GMINA DRELÓW:

Urząd Gminy Drelów
21-570 Drelów, ul. Szkolna 12
tel. 83 372 32 21, 83 372 32 20
tel./fax 83 372 00 37, 83 372 32 20

e-mail: drelow@drelow.pl
http: www.drelow.pl

NIP: 537-25-50-509
Regon: 030237500


Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie

ul. Ogrodowa 2
21-570 Drelów
tel./fax. 83 372 00 38

e-mail: bibliotekadrelow@poczta.onet.pl
www.biblioteka.drelow.pl


Gminne Centrum Kultury

ul. Ogrodowa 2
21-570 Drelów,
tel. 83 372 01 54
e-mail: gck.drelow@gmail.com
www.gck.drelow.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

21-570 Drelów
ul. Szkolna 11
tel./fax. 83 372 00 18

adres strony internetowej: www.ops.pl
e-mail: gops.drelow@neostrada.pl


Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej

ul. Dworska 4
21-570 Drelów
tel. 83 372 00 31
e-mail: gzuwigk@op.pl

REGON: 030144773
NIP: 538-12-95-459


Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Unitów Drelowskich w Drelowie

ul. Szkolna 10
21-570 Drelów
tel. 83 372 05 62

http://www.gimnazjum.drelow.pl/
E-mail:gimnazjum.drelow@wp.pl


Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dołdze

Dołha 1
21-570 Drelów
tel. 83 371 17 58

adres strony internetowej: http://www.zsdolha.szkolnastrona.pl/
e-mail: dolha@wp.pl


Samorządowe Przedszkole w Drelowie

ul. Bankowa 17
21-570 Drelów,

tel. 83 372 01 60
e-mail: przedszkoledrelow@interia.pl


Szkoła Podstawowa im.M.Konopnickiej w Drelowie

ul.Szkolna 10
21-570 Drelów

tel. 83 372 00 12

adres strony internetowej: www.sp.drelow.pl
e-mail: sp.drelow@vp.pl


Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie

Żrocin 32
21-570 Drelów

Tel/fax 83 372 13 12

adres strony internetowej: http://sp-zerocin.drelow.pl/
e-mail: zerocin@poczta.onet.pl


 

Szkoła Podstawowa w Szóstce

Szóstka
21-570 Drelów

tel. 083 372 11 64
e-mail: szkola.pl@wp.pl

Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy Drelów oraz jednostek organizacyjnych Gminy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Drelów: http://www.drelow.bip.lublin.pl/

Apteka Prywatna. Moskal Ewa w Drelowie
ul. Szkolna 10
21-570 Drelów
tel. 083 372 00 16

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
Oddział Drelów
Plac Bankowy 2
21-570 Drelów
tel. 083 372 00 04

Urząd Pocztowy w Drelowie
ul. Ogrodowa 2
21-570 Drelów
tel. 083 372 00 96

Ośrodek Zdrowia NZOZ
ul. Szkolna 10
21-570 Drelów
tel. 083 372 00 14

INNE WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

JednostkaTelefon

POLICJA
Biała Podlaska
Międzyrzec Podlaski

997
343 86 30
371 37 77

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Biała Podlaska ul. Kąpielowa 14

991
343 21 35
343 20 61

POGOTOWIE GAZOWE
Biała Podlaska ul. Warszawska 100

992
343 37 74

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
Biała Podlaska ul. Mickiewicza 4

994
343 80 66

STRAŻ POŻARNA
Biała Podlaska
Międzyrzec Podlaski

998
344 72 10
371 62 32

STRAŻ MIEJSKA
Biała Podlaska Komendant, Strażnicy ul. Pocztowa 4

986
343 50 01, 141

POMOC DROGOWA

954

POGOTOWIE WETERYNARYJNE Biała Podlaska

343 26 20

ŻANDARMERIA WOJSKOWA Biała Podlaska

343 56 53 w.252

BIURO NUMERÓW MIEJSCOWYCH

913

BIURO NUMERÓW ZAMIEJSCOWYCH

912

INFORMACJA TURYSTYCZNA ( BTiH „Paulina”, w godz. 8-18)

343 57 64
342 53 27

INFORMACJA O LEKACH Biała Podlaska

343 67 12

INFORMACJA O AIDS

958

MZK Biała Podlaska

343 87 18

PKP

94 36

PKS Biała Podlaska

343 34 66

APTEKI:

Biała Podlaska:

 • Baran D. i S-ka, ul. Parkowa 1, tel. 342 34 21
 • „Centuria” Pl. Wolności 26, tel. 343 28 66
 • Godlewscy M.Ł., ul. Kolejowa 5, tel. 343 51 44
 • „Optima” ul. Terebelska 67, tel. 311 33 44
 • „Panaceum” ul. Kopernika 22, tel. 344 25 51
 • Godlewscy T.R., ul. Orzechowa 32, tel. 343 43 31
 • Łozowska M.P., ul. Narutowicza 33, tel. 342 26 41 ul. T. Kościuszki 5, tel. 343 24 93
 • „Sana” ul. Terebelska 49, tel. 342 05 90
 • „Sana” ul. Terebelska 51, tel. 344 38 01
 • Hałubowicz, ul. Warszawska 17, tel. 342 55 74, 343 67 12
 • Wróblewska Anna, ul. Brzeska 13, tel. 344 34 40
 • „Utrica” ul. Sidorska 20E, tel. 343 22 08 ul. Brzeska 37, tel. 343 77 60
 • Wróblewski Zbigniew, Pl. Wolności 14, tel. 343 11 21
 • „Vita” ul. Królowej Jadwigi 2, tel. 342 01 62, 343 06 62
 • Apteka Szpitalna ul. Terebelska 57/65, tel. 342 82 41
 • Apteka, ul. Sidorska 27, tel. 343 50 33, 342 13 89
 • Apteka, ul. Sidorska 59b, tel. 343 61 61
 • Apteka, ul. Sidorska 59, tel. 343 75 78

Międzyrzec Podlaski:

 • Apteka, ul. Nassuta 7, tel. 371 22 38
 • Fidelis” Apteka, ul. Żelazna 1c, tel. 371 65 58
 • „Pharmacon” S.C., pl. Jana Pawła II 15a, tel. 371 68 57
 • „Remedium” S.C., ul. Kordiana 2, tel. 371 56 22
 • „Salus” S.C., ul. Warszawska 38, tel. 371 62 55
 • Apteka, ul. Lubelska 28, tel. 371 29 10
 • Apteka, ul. Pocztowa 6, tel. 371 30 12
 • Apteka, ul. Partyzantów 53, tel. 371 68 41

TELE – TAXI:

Biała Podlaska:

 • „Capitol”, tel. 343 75 60, 96-25;
 • „MPT” Radio-Taxi, tel. 342 09 19, 96-23, 0 800 44 55 66
 • „Halo-taxi”, tel. 342 60 70, 0 800 249 176
 • „Podlasie”, tel. 342 50 87, 96-21, 0 800 15 15 52
 • „Metro”, tel. 342 55 57, 96-26, 0 800 222 222

numery 0 800… – bezpłatne

URZĘDY W POWIECIE BILASKIM:

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Delegatura w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41,
centrala tel. (83) 343 70 30,fax 342 19 26
tel. (83) 342 05 88, 343 70 30 w.245 faks: (83) 342 19 26
Wydział Prawny i Nadzoru
Oddział Prawny i Nadzoru w Delegaturze w Białej Podlaskiej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w Lublinie.
Filia w Białej Podlaskiej.
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 343 58 44, 343 80 45; fax. 342 28 82

URZĄD CELNY
Oddział Celny w Białej Podlaskiej
ul. Północna 19, 21-500 Biała Podlaska
tel. 344 22 84; fax. 344 25 01

URZĄD SKARBOWY
ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 343 59 37

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 343 45 63

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 343 81 74, fax. 343 86 67

SĄD REJONOWY
ul. Brzeska 20- 22, 21-500 Biała Podlaska
tel. cen. (83) 342 08 80
Wydziały:

 • Cywilny, tel. 343 50 83
 • Karny, tel. 343 22 97
 • Rodziny i Nieletnich, tel. 343 22 95
 • Kolegium, tel. 343 86 75
 • Ksiąg Wieczystych, tel. 343 22 56
 • Pracy, tel. 343 74 49

Rejonowy Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny, tel. 343 45 03
Sekcja Wykonywania Orzeczeń, tel. 342 08 45
Sąd Grodzki, Wydział Grodzki, tel. (83) 343 86 75
Komornik Sądu Rejonowego, ul. Warszawska 6, tel. (83) 342 68 91
Prokuratura Rejonowa

ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 343 27 70, fax. 343 77 85

URZĄD GMINY
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31, tel./fax 343 73 89, 343 49 50; fax 343 14 25

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, tel. 343 75 31, fax 343 36 9

URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA
ul. Piłsudskiego 3, 21- 500 Biała Podlaska
tel. +48 (83) 343 66 92, fax 343 70 64,
sekretariat tel. 343 22 20,
e-mail: um@bialapodlaska.pl, sekretariat@bialapodlaska.pl
strona: http://www.bialapodlaska.pl

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel./fax (83) 371 24 96

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
tel. (83) 371 77 89
fax (83) 371 77 90

Urząd Gminy Drelów
21-570 Drelów, ul. Szkolna 12
tel. (83) 372 32 21, (83) 372 32 20
fax (83) 372 00 37, (83) 372 32 20

Accessibility Toolbar

Scroll to Top