Aktualności, Podatki i opłaty lokalne

Nowy numer rachunku bankowego na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) […]