Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „PODLASIE”

Dane podmiotu:

Nazwa: ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW „PODLASIE”

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000178708

NIP:

REGON:

Forma prawna: ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2003-11-05

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: DRELÓW

Adres: WÓLKA ŁÓZECKA 66

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW, OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

DANILUK

JAN

FELIKS

PREZES

CHODŹKO

ANDRZEJ

TADEUSZ

WICEPREZES

LEWCZUK

WIESŁAW

 

SKARBNIK

 

Cel działania:

PODSTAWOWYMI CELAMI DZIAŁALNOŚCI ZRZESZENIA SĄ:

1)DOSTOSOWANIE PRODUKCJI ROLNEJ DO WARUNKÓW RYNKOWYCH,

2)POPRAWA EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA CZŁONKÓW,

3)PLANOWANIE PRODUKCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ ILOŚCI I JAKOŚCI,

4)KONCENTRACJA PODAŻY ORAZ ORGANIZOWANIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH,

5)OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO,

6)REPREZENTOWANIE POTRZEB I INTERESÓW ZAWODOWYCH SWOICH CZŁONKÓW,

Accessibility Toolbar

Scroll to Top