XXVII sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2023 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja o stopniu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
 5. Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
  1. opinia o zgłoszonych kandydatach,
  2. przeprowadzenie wyborów ławników,
  3. podjęcie uchwał.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
  2. zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie ich charakteru
   ochronnego,
  3. zmiany uchwały nr XXVI/251/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. realizacji projektu: Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu bialskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  4.  zmiany uchwały nr XXVI/258/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  5. zmiany uchwały nr XXVI/260/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  6. zmian w budżecie Gminy na 2023 rok,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

Oglądaj on-line.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top