I N F O R M A C J A

W związku z realizacją zadań wynikających z kalendarza wyborczego uprzejmie przypominamy,
że 2 października br. upływa termin zgłaszania Wójtowi gminy przez wyborców zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego  transportu  do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (art. 37e Kodeksu Wyborczego, Dz. U. z 2022 r. poz. 171).  

Accessibility Toolbar

Scroll to Top