XXIV sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2022 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 900

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok,
  2. uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Drelów,
  4. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Budżet na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektów uchwał:
   1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami,
   2. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.
  2. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwał:
   1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   2. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top