XVI sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2021 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

Otwarcie sesji.

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie kworum,
  1. przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 3. Informacja o stopniu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
 4. Sprawozdanie i ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie,
  2. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zahajki, stanowiącej własność Gminy Drelów,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  4. zmian w budżecie Gminy na 2021 rok,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top