Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Drelów na okres 3 lat.

„Niniejsze taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ich na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/

 Rafał Kortoniuk
Kierownik Gminnego Zespołu Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej w Drelowie.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top