Stowarzysznie Kulturalno – Oświatowe „PRZYJAZNA WIEŚ ŁÓZKI”

Dane podmiotu:

Nazwa: STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE „PRZYJAZNA WIEŚ ŁÓZKI”.

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000391460

NIP:

REGON:

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2011-07-13

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: ŁÓZKI

Adres: 46

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

ZANIEWICZ

MARIOLA

MARIA

PREZES

KOZŁOWIEC

BARBARA

WIESŁAWA

WICEPREZES

STEFANIUK

MAŁGORZATA

 

SKARBNIK

KOZŁOWIEC

AGNIESZKA

 

SEKRETARZ

ANTONIUK

EWA

 

CZŁONEK ZARZĄDU

ZGORZAŁEK

KATARZYNA

 

CZŁONEK ZARZĄDU

ZGORZAŁEK

MAREK

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MICHALSKA

DOROTA

 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Cel działania:

1.WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI.

2.WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH NA RZECZ EDUKACJI, OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA.

3.INICJOWANIE ORGANIZOWANIA FORM WYPOCZYNKU I ORGANIZACJI CZASU POZASZKOLNEGO W SZKOLE I POZA NIĄ.

4.DBAŁOŚĆ O POZIOM ZDROWIA, PROFILAKTYKĘ, REHABILITACJĘ I KONDYCJĘ FIZYCZNĄ MIESZKANCÓW.

5.POZYSKIWANIE SRODKÓW NA DZIAŁALNOSC Z DOSTEPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH.

6.DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ I EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY.

7.UMOŻLIWIENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ DZIECI NA TERENIE STOWARZYSZENIA.

8.OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I MIEJSC LOKALNEJ TRADYCJI.

9.INICJOWANIE I POPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ KREATYWNYCH W SFERZE OŚWIATY I KULTURY.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top