Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „JESTEŚMY I TRWAMY” z siedzibą w Witorożu

Dane podmiotu:

Nazwa: STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „JESTEŚMY I TRWAMY!” Z SIEDZIBĄ W WITOROŻU.

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000385965

NIP: 5372618035

REGON: 06077061300000

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2011-05-12

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: WITOROŻ

Adres: 2A

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

HAMRUK

JAN

 

CZŁONEK

MICHALUK

JERZY

 

CZŁONEK

SACEWICZ

MAREK

 

CZŁONEK

KOWIESKA

ANNA

TERESA

CZŁONEK

MICHALCZUK BAHONKO

ANETA

 

SEKRETARZ

MARTYNIUK

ANNA

 

SKARBNIK

JAMIUK

MAŁGORZATA

 

PREZES

DŻYG

ELŻBIETA

DANUTA

WICEPREZES

 

Cel działania:

1.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI.

2.WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACENIA MOŻLIWOŚCI EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

3.INICJOWANIE I POPIERANIE WSZELKICH KREATYWNYCH DZIAŁAŃ W SFERZE OŚWIATY, SPORTU I KULTURY.

4.POPULARYZOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY Z OKREŚLONYCH DZIEDZIN NAUKI.

5.UMOŻLIWIENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ DZIECI NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA.

6.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top