OSP w Kwasówce

Dane podmiotu:

Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWASÓWCE

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000011868

NIP:

REGON: 03020261900000

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2001-05-11

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: KWASÓWKA

Adres: 64A

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 www.osp.kwasowka.drelow.pl

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

REPREZENTACJA DWUOSOBOWA PREZES I WICEPREZES – PARAGRAF 30 UST.1 STATUTU.UMOWY I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM SKARBNIK – PARAGRAF 33 STATUTU.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

BAHONKO

MARIAN

ANDRZEJ

SKARBNIK

KOWALCZUK

DARIUSZ

 

PREZES ZARZĄDU

WŁODARSKI

DARIUSZ

 

WICEPREZES – NACZELNIK

SIŁACZUK

JACEK

 

WICEPREZES

JÓŹWIK

MAREK

 

SEKRETARZ

 

Cel działania:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POLEGAJACA NA REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC MAJACYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA PRZED POŻAREM, KLESKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIEM.

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top