Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie przyjmuje zgłoszenia na przeprowadzenie konsultacji diagnostycznych w kierunku FAS/FASD oraz na udział w terapii

Zgłoszenie do RPDiT FAS/FASD nie wymaga skierowania. Wystarczy skontaktować się telefonicznie lub on-line z sekretariatem Punktu, wypełnić formularz rejestracyjny i umówić się na konsultacje. W przypadku osób nieletnich konieczny jest udział w konsultacjach rodziców lub opiekunów. Konsultacje kończą się sformułowaniem diagnozy psychologicznej i sformułowaniem dalszych zaleceń. Praca terapeutyczna, prowadzona w RPDiT FAS/FASD skierowana jest do dzieci i młodzieży, diagnozowanych w Punkcie oraz posiadających już diagnozy wykonane w innych punktach diagnostycznych. Oferta dla rodziców i opiekunów skierowana jest dla osób, których podopieczni skorzystali z diagnozy i/lub terapii w RPDiT FAS/FASD. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Informacje na temat pracy Punktu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 5287667. Zgłoszenia przyjmowane są po przesłaniu wymaganych dokumentów.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

➡ Posiadaną dokumentację tj. kserokopię wszystkich istotnych dokumentów medycznych, psychologicznych, szkolnych itp. (np. wyniki badań neurologicznych, psychiatrycznych, logopedycznych, diagnozy psychologicznej, książeczki zdrowia, przykładowe strony z zeszytów, dzienniczek uwag itp.)

➡ Dokumenty rejestracyjne.

‼ Nie prowadzimy rejestracji podczas wizyt osobistych. Wizyty osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Dokumenty rejestracyjne pobrane ze strony www.rops.lubelskie.pl, należy wypełnić i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami do RPDiT FAS/FASD osobiście lub pocztą na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Dokumenty rejestracyjne do pobrania:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top