Przypomnienie o terminie płatności podatków lokalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku terminowego regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków lokalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. termin płatności I kwartału minął 15 stycznia 2023;
  2. termin płatności II kwartału upływa 15 kwietnia 2023;
  3. termin płatności III kwartału upływa 15 lipca 2023;
  4. termin płatności IV kwartału upływa 15 października 2023.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy:13 8039 0006 0010 0100 0840 0090 lub w kasie Urzędu Gminy Drelów (gotówką lub kartą płatniczą).

Opłata za podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych

  1. termin płatności I raty minął 15 marca 2023;
  2. termin płatności II raty upływa 15 maja 2023;
  3. termin płatności III raty upływa 15 września 2023;
  4. termin płatności IV raty upływa 15 listopada 2023.

Należności z tytułu podatku należy wpłacać na rachunek bankowy:  34 8039 0006 0010 0100 0840 0003, w kasie Urzędu Gminy Drelów (gotówką lub kartą płatniczą) lub u inkasentów -sołtysów poszczególnych miejscowości wsi (zobowiązania bieżące, bez zaległych).

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu w/w zobowiązań uzyskacie Państwo po uprzednim podaniu numeru konta podatkowego, który znajduje się na nakazie płatniczym poniżej danych adresowych podatnika oraz w prawym górnym rogu zawiadomienia z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

–       telefonicznie pod numerem:

  • (83) 372-32-25 – opłata za odpady komunalne
  • (83) 372-32-32 – opłaty z tytułu podatków

–       e-mailowo wysyłając zapytanie na adres:

WAŻNE!

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.

Koszt upomnienia to 16,00 zł.

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top