Przypominamy o postępowaniu z odpadami w czasie pandemii. Ważne wskazówki dla mieszkańców.

Przypominamy, że mieszkańcy przebywający na kwarantannie oraz w izolatorium domowy są zobowiązani do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób zmniejszający ryzyko przypadkowego zarażenia osób postronnych, tj. według Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE

Środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika/worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLATORIUM DOMOWYM

Odpady z miejsc izolacji powinny być odbierane z zachowaniem należytych środków ostrożności, tzn. przez firmę posiadającą uprawienia do odbioru odpadów „zakaźnych”. Osoby znajdujące się na izolacji domowej proszone są o nie wystawianie odpadów komunalnych w dniu zbiórki. Odpady odebrane zostaną przez firmę specjalistyczną po skończonej izolacji.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób przebywających na izolatorium domowym:

  • odpady gromadzimy w worku/pojemniku przeznaczonym na ten cel (worek/pojemnik koloru czerwonego)
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie należy zgniatać, w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym;
  • po zamknięciu (zawiązaniu) worka osoba przebywająca w izolacji, po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia w którym przebywa;
  • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem; dodatkowo oznacza worek literą „C” oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;
  • po wyrzuceniu odpadów do właściwego pojemnika należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce;
  • od zamknięcia worka należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem odpadów do odbioru.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top