XII sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2020 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XII sesja Rady Gminy Drelów

            Początek obrad godz. 1000.                                                                                                        

            Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja o stopniu wykonania zadań inwestycyjnych Gminy ujętych w planie budżetu na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2021 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2021,
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Drelów na 2021 rok,
  4. zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit. E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Osoby wchodzące do urzędu powinny być bezwzględnie wyposażone w maseczkę oraz nosić ją podczas przebywania na terenie budynku.

Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk preparatem umieszczonym na stoliku przy wejściu do budynku lub noszenie rękawiczek ochronnych.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Accessibility Toolbar

Scroll to Top