Zmiany w dyżurze Leśniczego

Dyżuru Leśniczego do odwołania nie będzie w Urzędzie Gminy w Drelowie.

Osobą zajmującą się załatwianiem spraw lasów osób fizycznych z terenu Gminy Drelów jest Pani Marzena Plażuk – pracownik Starostwa Powiatowego; tel. kont. 607 145 480.

Informację na temat składania wniosków na usunięcie drzew oraz cechowania można również uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Rolnictwa i Środowiska codziennie w godzinach pracy urzędu czyli od 730 do 1530 w pokoju nr 216 tel. 83 35 11 347 oraz w Urzędzie Gminy w Drelowie /pokój nr 13, tel. 83 372 32 34/.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top