Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” jest realizowany w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów Województwa Lubelskiego w latach 2013-2015 i finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2328 gospodarstw domowych z terenu 34 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST m.in. biblioteki, domy kultury, szkoły, domy pomocy społecznej (195 zestawów komputerowych i 65 podłączeń do Internetu).
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
W ramach przystąpienia Gminy Drelów jako pratnera do wyżej wymienionego projektu, mieszkańcy Gminy Drelów spęłniający określone kryteria otrzymają 18 zestawów komputerowych wraz z przyłączem internetowym, zostaną przeszkoleni z podstawowej obsługi komputera i interenetu oraz otrzymają urządzenie wielofuncyjne (drukarka, kopiarka, skaner).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top