Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Drelów, Gminie Międzyrzec Podlaski oraz Gminie Kąkolewnica Wschodnia poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy

W roku 2013 Gmina Drelów jako lider w partnerstwie z dwoma sąsiednimi gminami (Gminą Międzyrzec Podlaski i Gminą Kąkolewnica) przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Drelów, Gminie Międzyrzec Podlaski oraz Gminie Kąkolewnica poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 934 990,00 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%, a 15% wkład własny do projektu proporcjonalnie ponoszą wszystkie gminy realizujące projekt.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy gminy:

  • Gminę Drelów (powiat bialski)
  • Gminę Międzyrzec Podlaski (powiat bialski)
  • Gminę Kąkolewnica (powiat radzyński)

Celem głównym projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym. Będzie to wynikiem sprawnego funkcjonowania dobrze wyposażonego systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na poziomie powiatów.

W ramach realizowanego projektu zakupiono 4 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4×4 wraz z wyposażeniem. Dwa zakupione samochody trafiły do Gminy Drelów i po jednym samochodzie do partnerów projektu tj. Gminy Międzyrzec Podlaski i Gminy Kąkolewnica.

Projekt zakończono: 30.05.2013 r.

- info_m.jpg

- loga_rpo_woj.lub_unia.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top