Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego dla organizacji pozarządowych w 2023 r.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zachęcamy do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa 4 października 2023 r. o godz 15:00.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Drelów nr 52/2023 z dnia 11 września 2023 r.

Do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Drelów i OgłoszenieW trakcie trwania naboru oferenci mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa w zakresie formalnej poprawności wniosków –  zachęcamy do kontaktu elektronicznego: meldunki@drelow.pl  lub telefonicznego 83 372 32 23

Accessibility Toolbar

Scroll to Top