Od 2 grudnia 2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie wpłat za zakup węgla

Gmina Drelów informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. podpisała  umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. na  preferencyjny zakup węgla przez osoby fizyczne  na potrzeby gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym od 2 grudnia 2022 r.  rozpoczyna przyjmowanie wpłat za zakup węgla na preferencyjnych warunkach przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Informujemy, że:

  • do zakupów preferencyjnych węgla uprawnione są osoby, które złożyły w gminie wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego i wniosek został pozytywnie zweryfikowany,
  • cena 1 tony węgla niezależnie od sortymentu (orzech, groszek) wynosi (brutto): 2000,00 zł.
  • dokonane wpłaty muszą być zgodne z wnioskami na zakup węgla do 31.12.2022 r.
  • kolejność dokonywania wpłat będzie decydować o kolejności dostępności węgla,
  • wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy  Drelów Nr34 8039 0006 0010 0100 0840 0003   (Bank Spółdzielczy w Drelowie) .

W tytule przelewu należy podawać: „zakup węgla, imię i nazwisko wnioskodawcy”. Imię i nazwisko muszą być zgodne z danymi wpisanymi na wniosku,

Po uiszczeniu należnej wpłaty należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy fakturę uprawniającą do odbioru węgla ze składu, najwcześniej drugiego dnia po dokonaniu wpłaty.

Fizyczny odbiór węgla planowany jest  od  grudnia  2022 r.

Termin odbioru uzależniony jest od daty jego dostarczenia na składy Firmy PGE Paliwa Sp. z o.o. z , którego to Gmina Drelów zaopatruje gminny skład węgla.

Gminny skład węgla znajduje się na placu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Drelowie  ul. Plac Bankowy 3

Koszty transportu węgla ze składu gminnego do domu mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozostają po stronie mieszkańca.

Ważne: Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na podany powyżej numer konta.

Gmina Drelów oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla przez PGE Paliwa Sp.z.o.o. będącego przedmiotem dystrybucji.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top