Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Drelów.

- loga_rpo_400.gif

Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Drelów.

Dnia 30.11.2010 roku Gmina Drelów przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Drelów.” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka Wodno ściekowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 750 247, 24 PLN.

Dofinansowanie ze środków europejskich 75% kosztów kwalifikowanych.

Wkład własny 25%.

Głównym celem projektu jest wybudowanie sieci wodociągowej w 7 miejscowościach Gminy:

  •  Aleksandrówka,
  • Wólka Łózecka,
  • Łózki,
  • Przechodzisko,
  • Zahajki,
  • Dołha,
  • Worsy.

Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej w tych miejscowościach wyniesie 49,427 km. W założeniu projektu było wykonanie również 341 przyłączy na dzień dzisiejszy jednak już wiadomo, że przyłączy będzie znacznie więcej.

W wyniku realizacji projektu:

·         Nastąpi poprawa zarządzania środowiskiem naturalnym,

·         Nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców, co dla mieszkańców Gminy oznaczać będzie życie w czystym środowisku naturalnym,

·         Nastąpi stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska: budowa sieci wodociągowej w Gminie Drelów umożliwi rozwijającej się – zgodnie z założeniami strategii rozwoju – miekroprzedsiębiorczości (agroturystyka, handel, mała gastronomia itp.), a także wszystkim innym znajdującym się na tym terenie przedsiębiorstwom, działanie zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

·         Zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców i przebywających na terenie tej części gminy turystów w zakresie zaopatrzenia w wodę i norm ochrony środowiska w zakresie czystości wód i gleby.

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top