Informacja dotycząca wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów – Dołha, działka 269/10

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Drelowie, odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
269/10 o pow. 0,1991 ha (niezabudowana), położona w obrębie wsi Dołha, Gmina Drelów, stanowiąca własność Gminy Drelów.
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą KW nr LU1R/00027971/8.
Po sprawdzeniu obecności osób, które wpłaciły wadium i zostały zakwalifikowane do przetargu stwierdzono, iż do przetargu przystąpili:
Pan Mateusz Michalczuk, Dołha.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła: 20 321,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100 groszy). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczona 23% stawka podatku VAT, natomiast najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 20600,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset zł 00/100 groszy) + 23% VAT. Cena brutto wynosi: 25.338,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem zł 00/100 groszy).
Nabywcą ww. nieruchomości Pan Mateusz Michalczuk, Dołha.

https://drelow.e-bip.eu/index.php?id=181&p1=szczegoly_zal&p2=10003095

Accessibility Toolbar

Scroll to Top