Informacja dla uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Uprzejmie informujemy, że z dniem:

12 kwietnia 2021 r. kończy się trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”,

natomiast z dniem:

30 marca 2021 r. zakończyła się trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”.

Mając powyższe na uwadze, w zależności od edycji, w której Państwo uczestniczą, termin dostawy usług (Internet, serwis sprzętu) zakończy się z dniem jak powyżej.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top