I N F O R M A C J A o upływie w dniu 27 maja 2024 r. terminu na zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W związku z realizacją zadań wynikających z kalendarza wyborczego uprzejmie przypominamy, że 27 maja 2024 r. upływa termin zgłaszania Wójtowi gminy przez wyborców zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (art. 37e Kodeksu Wyborczego, Dz. U. z 2022 r. poz. 171).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top