Materiały promujące projekt „Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie”

Zapraszamy do obejrzenia filmu wykonanego przy współpracy z jednostką OSP w Żerocinie.


Zapraszamy do obejrzenia filmu z warsztatów kulinarnych wykonanego przy współpracy z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania i KGW w Żerocinie.

Chłopskie jadło:

Tradycyjna kuchnia w dworach i dworkach:

Poniżej przedstawiamy wystawę fotografii historycznych i przyrodniczych z terenu Gminy Drelów zebranych i wykonanych przy współpracy Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze.

Wszystkie materiały zostały opracowane w ramach projektu „Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top