Dane do faktur wystawianych Gminie

W związku z wprowadzeniem przepisów o centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, faktury dla Gminy Drelów za wykonane usługi lub zakupione towary należy wystawiać na następujące dane:

NABYWCA:
Gmina Drelów
ul. Szkolna 12
21 – 570 Drelów
NIP: 5372550509

ODBIORCA:
Urząd Gminy Drelów
ul. Szkolna 12
21 – 570 Drelów

Inne faktury nie będą mogły zostać uznane za prawidłowo wystawione, a tym samym na ich podstawie nie będzie mogła być dokonana płatność.