Kontakt do pracowników Urzędu Gminy

W skład Urzędu Gminy Drelów wchodzą następujące stanowiska pracy:
poniżej wymieniona została ich obsada osobowa oraz kontakt do poszczególnych pracowników:


Wójt Gminy
Piotr Kazimierski – tel. (83) 372-32-35, tel. kom. 509 142 223
pokój nr 10 (piętro), e-mail: wojt@drelow.pl

Sekretarz Gminy
Ireneusz Bielecki – tel. (83) 372-32-28, tel. kom. 509 142 281
pokój nr 18 (piętro), e-mail: sekretarz@drelow.pl

Skarbnik Gminy
Bożena Piątek – tel. (83) 372-32-30, tel. kom. 509 011 869
pokój nr 11 (piętro), e-mail: ksiegowosc1@drelow.pl

Zastępca Kierownika USC
Jarosław Siudaj – tel. (83) 372-32-38
pokój nr 6 (parter), e-mail: usc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. oświaty
Inspektor Magdalena Kiryluk – tel. (83) 372-32-24
pokój nr 14 (piętro), e-mail:oswiata@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr
Podinspektor Agnieszka Sykterz – tel.(83) 372-32-21
pokój nr 10 (piętro), e-mail: drelow@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi rady
……………………………………………. – tel. (83) 372-32-29
pokój nr 3 (parter), e-mail:

Stanowisko pracy ds. obywatelskich
Inspektor Wiesława Zaremba – tel. (83) 372-32-23
pokój nr 7 (parter), e-mail: meldunki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Inspektor Adam Bahonko – tel. (83) 372-32-34
pokój nr 13 (piętro), e-mail: a.bahonko@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego
Inspektor Urszula Abramowicz – tel. (83) 372-32-29
pokój nr 3 (parter), e-mail: mienie.komunalne@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. inicjatyw gospodarczych
Inspektor Sylwia Malinowska– tel. (83) 372-32-25
/zastępstwo: Agata Filipiuk/
pokój nr 16 (piętro), e-mail: odpady.komunalne@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Inspektor Zbigniew Duluk – tel. (83) 372-32-27
pokój nr 17 (piętro), e-mail: budownictwo@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych
Podinspektor Robert Kot – tel. (83) 372-32-27
pokój nr 17 (piętro), e-mail: zp@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. infrastruktury
Inspektor Waldemar Sawczuk – tel. (83) 372-32-37, tel. kom. 509 778 352
pokój nr 17 (piętro), e-mail: ws@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. finansów
Podinspektor Ewa Zgorzałek – tel. (83) 372-32-39
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Księgowa Krystyna Błyskosz – tel. (83) 372-32-31
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
Inspektor Agnieszka Żelisko – tel. (83) 372-32-31,
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty
Podinspektor Rafał Kosiura – tel. (83) 372-32-39
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych
Inspektor Marek Jóźwik – tel. (83) 372-32-32,
pokój nr 15 (piętro), e-mail: podatki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Podinspektor Joanna Dżyg – tel. (83) 372-32-32
pokój nr 15 (piętro), e-mail: podatki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. egzekucji – kasjer
Inspektor Teresa Pawlica – tel. (83) 372-32-26
pokój nr 16 (piętro), e-mail: kasa@drelow.pl

Informatyk
Podinspektor Radosław Struczyk – tel. (83) 372-32-33
pokój nr 1 (parter), e-mail: radoslaw.struczyk@drelow.pl

Komendant Gminny OSP
dh Adam Bahonko

Robotnik gospodarczy
Grażyna Siłuch – tel. (83) 372-32-21
Edyta Filipiuk – tel. (83) 372-32-21

Kierowca samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
Cezariusz Kowalczuk – tel. (83) 372-32-21, tel. kom. 509 140 714