Obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych

Obowiązujące stawki podatkowe w 2021 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 • Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 5,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,28 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,99 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,45 zł/m2

PODATEK ROLNY:

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł (obowiązuje posiadaczy powyżej 1 ha)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 250,00 zł (obowiązuje posiadaczy poniżej 1 ha)

PODATEK LEŚNY:

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi: 43,3048 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:


Obowiązujące stawki podatkowe w 2020 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 • Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 5,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,15 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,80 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,45 zł/m2

PODATEK ROLNY:

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł (obowiązuje posiadaczy powyżej 1 ha)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 250,00 zł (obowiązuje posiadaczy poniżej 1 ha)

PODATEK LEŚNY:

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi: 42,7328 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: