Obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych

Obowiązujące stawki podatkowe w 2022 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 • Budynki mieszkalne – 0,70 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 20,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 7,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 1,00 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,40 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 5,17 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,50 zł/m2

Uchwała Nr XVII/154/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2022.

PODATEK ROLNY:

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 150,00 zł (obowiązuje posiadaczy powyżej 1 ha)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 300,00 zł (obowiązuje posiadaczy poniżej 1 ha)

Uchwała Nr XVII/153/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

PODATEK LEŚNY:

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi: 46,6972 zł

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Uchwała Nr XVII/155/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Drelów na 2022 rok.


Obowiązujące stawki podatkowe w 2021 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 • Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 5,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,28 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,99 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,45 zł/m2

PODATEK ROLNY:

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł (obowiązuje posiadaczy powyżej 1 ha)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 250,00 zł (obowiązuje posiadaczy poniżej 1 ha)

PODATEK LEŚNY:

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi: 43,3048 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: