Skład Rady

Rada Gminy Drelów (VIII kadencji)
na lata 2018 – 2023

 

          

SZYKUT Wiesław, zam. Przechodzisko

- anna_ciesielska.jpg

CIESIELSKA Anna, zam. Drelów


 

SEMENIUK Marian, zam. Drelów 

- dariusz_kowalczuk.jpg

KOWALCZUK Dariusz,  zam. Kwasówka


 

DACIUK Mirosław, zam. Łózki


 
TARASIUK Ewa, zam. Zahajki
- marcin_korolczuk.jpg

KOROLCZUK Marcin Jan, zam. Dołha


 

OLESIEJUK Ewa, zam. Sokule

- zenon_korniluk.jpg

KORNILUK Zenon Jan, zam. Szachy


 

MAGIER Mirosław, zam. Szóstka

- grzeszuk_dorota.jpg

GRZESZUK Dorota Katarzyna, zam. Worsy


 

SZABACIUK Eugeniusz Tomasz, zam. Wólka Łózecka

- dariusz_kieczka.jpg

KIECZKA Dariusz,  zam. Pereszczówka


 

JASZCZUK Ryszard Mariusz, zam. Żerocin

- michaluk_jerzy.jpg

MICHALUK Jerzy, lat 52, zam. Witoroż 

 

Komisje stałe:

1. Komisja Rewizyjna:

        1) Kieczka Dariusz – przewodniczący

        2) Szabaciuk Eugeniusz – członek

        3) Szykut Wiesław – członek

        4) Olesiejuk Ewa – członek

        5) Jaszczuk Ryszard- członek

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

        1) Korniluk Zenon – przewodnicząca

        2) Daciuk Mirosław – członek

        3) Magier Mirosław – członek

3. Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu:

        1) Grzeszuk Dorota- przewodnicząca

        2) Tarasiuk Ewa – członek

        3) Kowalczuk Dariusz – członek

4. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

        1) Korolczuk Marcin – przewodnicząca

        2) Michaluk Jerzy – członek

        3) Semeniuk Marian – członek

 

 

Rada Gminy Drelów (VII kadencji)
na lata 2014 – 2018

 
- stanislaw_olesiejuk.jpg

OLESIEJUK Stanisław, lat 52, zam. Przechodzisko

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji rewizyjnej.

- anna_ciesielska.jpg

CIESIELSKA Anna, lat 60, zam. Drelów

funkcja pełniona w radzie: przewodnicząca rady

- bozena_andrzejuk.jpg

ANDRZEJUK Bożena Katarzyna, lat 45, zam. Drelów

funkcja pełniona w radzie: radna,
przewodnicząca komisji rolnictwa, mienia komunalnego, inwestycji i ochrony środowiska.

- dariusz_kowalczuk.jpg

KOWALCZUK Dariusz, lat 28, zam. Kwasówka

funkcja pełniona w radzie: radny,
przewodniczący komisji rewizyjnej.

- krzysztof_zbanski.jpg

ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan, lat 55, zam. Łózki

funkcja pełniona w radzie: wiceprzewodniczący rady,
członek komisji rolnictwa, mienia komunalnego, inwestycji i ochrony środowiska.

- anna_wrobel.jpg

WRÓBEL Anna, lat 46, zam. Zahajki

funkcja pełniona w radzie: radna,
członek komisji rewizyjnej.

- marcin_korolczuk.jpg

KOROLCZUK Marcin Jan, lat 32, zam. Dołha

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji rolnictwa, mienia komunalnego, inwestycji i ochrony środowiska.

- anna_cieslikowska.jpg

CIEŚLIKOWSKA Anna, lat 58, zam. Sokule

funkcja pełniona w radzie: radna,
przewodnicząca komisji samorządowej, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.

- zenon_korniluk.jpg

KORNILUK Zenon Jan, lat 56, zam. Szachy

funkcja pełniona w radzie: wiceprzewodniczący rady,
członek komisji budżetu i finansów.

- antoni_dabrowski.jpg

DĄBROWSKI Jan Antoni, lat 58, zam. Szóstka

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji samorządowej, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.

- grzeszuk_dorota.jpg

GRZESZUK Dorota Katarzyna, lat 40, zam. Worsy

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji samorządowej, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.

- jan_grzeszuk.jpg

GRZESZUK Jan Jerzy, lat 55, zam. Aleksandrówka

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji rewizyjnej.

- dariusz_kieczka.jpg

KIECZKA Dariusz, lat 36, zam. Pereszczówka

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji budżetu i finansów.

- janina_waszczuk.jpg

WASZCZUK Janina, lat 53, zam. Żerocin

funkcja pełniona w radzie: radna,
przewodnicząca komisji budżetu i finansów.

- michaluk_jerzy.jpg

MICHALUK Jerzy, lat 52, zam. Witoroż 

funkcja pełniona w radzie: radny,
członek komisji rewizyjnej


Komisje stałe Rady Gminy Drelów i ich skład osobowy:
 
Komisja rewizyjna:
  • Dariusz Kowalczuk – przewodniczący komisji
  • Jan Jerzy Grzeszuk – członek komisji
  • Stanisław Olesiejuk – członek komisji
  • Jerzy Michaluk – członek komisji
  • Anna Wróbel – członek komisji
Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochorny Środowiska:
  •  Bożena Katarzyna Andrzejuk – przewodnicząca komisji
  •  Marcin Korolczuk – członek komisji
  •  Krzysztof Bogdan Zbański – członek komisji
Komisja Budżetu i Finansów:
  •  Janina Waszczuk – przewodnicząca komisji
  •  Dariusz Kieczka – członek komisji
  •  Zenon Korniluk – członek komisji
Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu:
  •  Anna Cieślikowska – przewodnicząca komisji
  •  Jan Antoni Dąbrowski – członek komisji
  •  Dorota Grzeszuk – członek komisji


Rada Gminy Dreló w
(VI kadencja)
w kadencji 2010 – 2014

- rada_gminy.jpg

 

Komisje stałe Rady Gminy Drelów:

1. Rewizyjna:

        – Anna Ciesielska – Przewodnicząca Komisji
        – Anna Cieślikowska – członek
        – Zenon Korniluk – członek
        – Zygmunt Ignacy Szabaciuk – członek
        – Krzysztof Antoni Tomczuk – członek

2. Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

        – Marek Krzysztof Panasiuk – Przewodniczący Komisji
        – Zbigniew Franciszek Grysiewicz – członek
        – Dariusz Stanisław Struczyk – członek

3. Budżetu i Finansów:

        – Anna Wróbel – Przewodnicząca Komisji
        – Bożena Katarzyna Andrzejuk – członek
        – Janina Waszczuk – członek

4. Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu:

        – Krzysztof Bogdan Zbański – Przewodniczący Komisji
        – Marek Władysław Sacewicz – członek
        – Cezary Tomasz Terpiłowski – członek     


Rada Gminy Drelów (V kadencja)
w kadencji 2006 – 2010:

 1. Marian Andrzej Bahonko – przewodniczący Rady Gminy
 2. Dariusz Stanisław Struczyk – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Cezary Tomasz Terpiłowski – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Anna Ciesielska – radna
 5. Anna Cieślikowska – radna
 6. Waldemar Andrzej Jóźwik – radny zrezygnował z pełnionej funkcji i przestał być radnym z dniem 30.07.2008 r.
 7. Korzysztof Bogdan Zbański – radny
 8. Joanna Tarasiuk – radna
 9. Anna Wróbel – radna
 10. Czesław Byczyk – radny
 11. Tomasz Bieniek – radny
 12. Wiesław Kozaczuk – radny
 13. Zenon Jan Korniluk – radny
 14. Stanisław Bogusław Kubik – radny
 15. Marek Krzysztof Panasiuk – radny
 16. Anna Olesiejuk – radna

Komisje stałe Rady Gminy:

1. Rewizyjna:

        – Stanisław Bogusław Kubik – przewodniczący komisji
        – Anna Ciesielska – członek
        – Anna Cieślikowska – członek
        – Waldemar Andrzej Jóźwik – członek zrezygnował z pełnionej funkcji i przestał być radnym z dniem 30.07.2008 r.
        – Marek Krzysztof Panasiuk – członek
        – Anna Olesiejuk – członek

2. Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

        – Zenon Jan Korniluk – przewodniczący komisji
        – Dariusz Stanisław Struczyk – członek
        – Cezary Tomasz Terpiłowski – członek

3. Budżetu i Finansów:

        – Wiesław Kozaczuk – przewodniczący komisji
        – Tomasz Bieniek – członek
        – Czesław Byczyk – członek

4. Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu:

        – Krzysztof Bogdan Zbański – przewodniczący komisji
        – Joanna Tarasiuk – członek
        – Anna Wróbel – członek


 Rada Gminy Drelów (IV kadencja)
w kadencji 2002 – 2006

 • Marian Andrzej Bahonko – przewodniczący Rady Gminy
 • Barbara Potocka – wiceprzewodnicząca
 • Krzysztof Bogdan Zbański – wiceprzewodniczący
 • Jerzy Antoni Daniluk – radny
 • Zbigniew Franciszek Grysiewicz – radny
 • Stanisław Hać – radny
 • Wiesław Kozaczuk – radny
 • Stanisław Bogusław Kubik – radny
 • Halina Oksiejuk – radny
 • Ireneusz Leszek Opalko – radny
 • Jadwiga Prokopiuk – radny
 • Marian Janusz Romaniuk – radny
 • Dariusz Stanisław Struczyk – radny
 • Cezary Tomasz Terpiłowski – radny

Komisje stałe Rady Gminy:

1. Rewizyjna:

 • Jerzy Antoni Daniluk – przewodniczący komisji
 • Stanisław Bogusław Kubik – członek
 • Marian Janusz Romaniuk – członek

2. Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

 • Zbigniew Franciszek Grysiewicz – przewodniczący komisji
 • Stanisław Hać – członek
 • Ireneusz Leszek Opalko – członek

3. Budżetu i Finansów:

 • Wiesław Kozaczuk – przewodniczący komisji
 • Dariusz Stanisław Struczyk – członek
 • Krzysztof Bogdan Zbański – członek

4. Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu:

 • Cezary Tomasz Terpiłowski – przewodniczący komisji
 • Halina Oksiejuk – członek
 • Barbara Potocka – członek