Poradnik interesanta

 Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o  sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W  przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.

Wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

 
Kategorie spraw jakie możesz załatwić w Urzędzie Gminy Drelów:

         Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców, meldunki


         Ewidencja działalności gospodarczej


         Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


         Mienie komunalne


         Rolnictwo i ochrona środowiska


         Budownictwo i planowanie przestrzenne, infrastruktura


         Podatki i opłaty lokalne


         Urząd Stanu Cywilnego


         Sprawy obywatelskie, stypendia szkolne

Accessibility Toolbar