Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów.

Badania przeprowadzone w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie parametrów grupy “A” i grupy “B”.