Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drelowie  informuje:

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

jest czynny  w dniu 13 i 27 września 2022 w godzinach od 15.00 do 17.00,  pokój nr 4

Dyżur pełni Robert LEŚNIAK – TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ, tel. 530 457 657

Zadzwoń i umów się na konkretną godzinę.

GMINNY PUNKT INTERWENCYJNO- KONSULTACYJNY,

w którym  porad psychologicznych osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków,  współuzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie,  udziela   INEZ KUR – psycholog.

Punkt czynny jest w dniach 9 i 23 września 2022 roku w godzinach od 9.00 do 12.00,  pokój nr 4.

PRZYJDŹ,POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE  i  INNYM!

USŁUGI SĄ BEZPŁATNA

Punkty funkcjonują w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.