Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  informuje:

Obecnie w GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

pełniony jest DYŻUR w godzinach od 8.00 do 10.00 (19  i  26 stycznia 2021),  pokój nr 4

w godzinach od 8.00 do 10.00 (8 grudnia i 22 grudnia)

Dyżur pełni Robert LEŚNIAK – TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Zadzwoń i umów się na konkretną godzinę.

USŁUGA JEST BEZPŁATNA

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.