Zgłaszanie awarii wodociągów

W przypadku wystąpienia awarii lini wodociągowej
awarię należy zgłaszać:

 


Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej
ul. Dworska 4
21 – 570 Drelów

Biuro:
tel. 83 372 00 31
w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00


Konserwator
Pan Mirosław Magier
tel. 508 004 301
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu


Urząd Gminy Drelów
ul. Szkolna 12
21 – 570 Drelów


Pan Zbigniew Duluk
tel. 83 372 32 27
w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30

Accessibility Toolbar

Scroll to Top