XIV sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2021 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Drelów


Początek obrad godz. 10:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie kworum,
  2) przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2020 rok oraz plany pracy
  Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
 5. Informacja Jednostek organizacyjnych z działalności w 2020 roku i plany pracy na 2021 rok.
 6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady
  współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta
  Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec
  Podlaski na lata 2020-2030,
  2) szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
  Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica,
  Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030, w tym trybu konsultacji,
  3) pomników przyrody na terenie gminy Drelów,
  4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego
  własność Gminy Drelów,
  5) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości
  Żerocin, stanowiącej własność gminy Drelów,
  6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
  Danówka, stanowiącej własność Gminy Drelów,
  7) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych
  prowadzonych przez Gminę Drelów w roku 2021,
  8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie gminy Drelów w roku 2021,
  9) zmian w budżecie Gminy na 2021 rok,
  10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Accessibility Toolbar

Scroll to Top