Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów.

Badania przeprowadzone w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie parametrów grupy „A” i grupy „B”.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top