XXIII sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2022 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja o stopniu wykonania zadań inwestycyjnych Gminy ujętych w planie budżetu na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2023,
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Drelów na 2023 rok,
  4. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Drelów, uwzględnianej przy
   obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Innych Instrumentów Terytorialnych,
  6. przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030,
  7. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dołha na lata 2022- 2030,
  8. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Drelów na lata 2022- 2030,
  9. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Łózki na lata 2022- 2030,
  10. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sokule na lata 2022- 2030,
  11. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szóstka na lata 2022- 2030,
  12. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zahajki na lata 2022- 2030,
  13. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Drelów,
  14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  15. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
  16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top