Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej

Dane podmiotu:

Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRELOWSKIEJ

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000109767

NIP:

REGON:

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2002-04-26

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: DRELÓW

Adres: OGRODOWA 2

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU TOWARZYSTWA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA DAROWIZN, ZAPISÓW, ITP. PODPISUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZS.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

STEFANIUK

FRANCISZEK

JERZY

PREZES

SZULIK

ADAM

KRZYSZTOF

CZŁONEK

SAMULAK

ALICJA

IRENA

CZŁONEK

JAROSZEWSKI

JANUSZ

ROMAN

SKARBNIK

FILIPIUK

MARIUSZ

 

CZŁONEK

KAZIMIERSKI

PIOTR

 

WICEPREZES

PEPA

MAGDALENA

IWONA

CZŁONEK

STROK

EWA

ALEKSANDRA

CZŁONEK

WASZCZUK

TERESA

 

SEKRETARZ

 

Cel działania:

CELEM TOWARZYSTWA JEST ORGANIZOWANIE, INTEGROWANIE I URZECZYWISTNIANIE SPOŁECZNEJ INICJATYWY NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO POMNAŻANIA DOROBKU  KULTURALNO HISTORYCZNEGO GMINY DRELÓW, A W SZCZEGÓLNOSCI:

1.KRZEWIENIE PRZYWIĄZANIA DO ZIEMI DRELOWSKIEJ I TROSKI O KULTYWOWANIE JEJ SPUŚCIZNY HISTORYCZNEJ.

2.POBUDZANIE I ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INICJATYW KULTURALNYCH CZŁONKÓW ZBIOROWYCH, POKREWNYCH ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH.

3.KRZEWIENIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ O GMINIE DRELÓW W SZCZEGÓLNOŚCI O JEJ RANDZE POLITYCZNEJ, KULTURALNEJ I GOSPODARCZEJ.

4.WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZADOWEJ W DZIAŁANIACH ZMIERZAJĄCYCH DO PIELĘGNOWANIA I ROZSZERZANIA WIEDZY O HISTORII GMINY DRELÓW.

5.WSPÓŁDZIAŁANIE I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z TOWARZYSTWAMI REGIONALNYMI W CAŁEJ POLSCE ORAZ INNYCH KRAJACH.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top