Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sokule

Dane podmiotu:

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SOKULE.

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000391710

NIP:

REGON:

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2011-07-19

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: SOKULE

Adres: 13

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

CIEŚLIKOWSKA

MARTA

 

PREZES ZARZĄDU

KOWIESKA

EDYTA

BARBARA

SEKRETARZ ZARZĄDU

PIOTROWICZ

AGNIESZKA

MARIA

SKARBNIK ZARZĄDU

KOWIESKA

ANNA

TERESA

CZŁONEK ZARZĄDU

KULICKA

JOANNA

 

CZŁONEK ZARZADU

 

Cel działania:

-AKTYWIZOWANIE I INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO,

-INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH,

-WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH WSI,

-PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO,

-PROMOWANIE FORM KREATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO POŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH,

-PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA ORAZ PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,

-POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top