Ruszyło największe ćwiczenie Wojska Polskiego pk. DRAGON-21.

Nie bójcie się gdy zobaczycie na ulicach pojazdy wojskowe i uzbrojone piesze patrole. Na terenie województwa lubelskiego trwają ćwiczenia wojskowe DRAGON 21. Żołnierze są tu dla naszego bezpieczeństwa. Ćwiczenia zakończą się 18 czerwca

Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.

Ćwiczenie odbywa się na terytorium niemal całej Polski, a wojska działają w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni.

W aspekcie lądowym ćwiczenie głównie prowadzone jest na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Dęba i OSPWL Orzysz, a także w tak zwanym terenie przygodnym poza poligonami. Pozostałe epizody i zadania realizowane są w przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej w rejonie Bałtyku Południowego.

W ćwiczeniu uczestniczy około 9400 polskich żołnierzy i około 800 jednostek różnorodnego sprzętu wojskowego. Głównymi ćwiczącymi są 18. Dywizja Zmechanizowana (18.DZ) i 16 Dywizja Zmechanizowana (16.DZ). 18. DZ podczas ćwiczenia przyporządkowana jest większość wydzielonych sił i środków oraz komponentów zadaniowych z jednostek podległych DGRSZ i innych.

Dowództwo 18. DZ podczas ćwiczenia zostanie poddane certyfikacji – sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki, nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk i służb.

Podczas ćwiczenia będziemy mogli obserwować spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki na terenie całej Polski. Zaangażowanie różnych komponentów zarówno lądowych, morskich, powietrznych, jak i wojsk specjalnych przyczyni się do sprawdzenia, ale również do udoskonalenia i weryfikacji procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Do realizacji zadań 18 dywizja dysponuje trzema brygadami: 1. Brygadą Pancerną, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 19. Brygadą Zmechanizowaną, a także pułkiem logistycznym i batalionem dowodzenia. Ćwiczenie DRAGON-21 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. DRAGON-21 ma na celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia tzw. wzmocnienia sojuszniczego.

Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia. By zapewnić tzw. synergię szkoleniową oraz możliwości sprawdzenia zdolności jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ do udziału w operacji połączonej ćwiczenie DRAGON-21 połączono z innymi przedsięwzięciami szkoleniowymi. Wszystkie zamierzenia szkoleniowe obejmują szerokie spektrum wymagań współczesnego teatru działań i mają pokazać  wzrastający narodowy potencjał obronny. U podstaw ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia, zarówno konwencjonalne, jak i te o charakterze hybrydowym.

Ćwiczenie zostało zaplanowane i jest prowadzone z zachowaniem wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego WP ws. zapewnienia osłony przeciwepidemicznej w zakresie zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2021-05-124-dragon-21/

Accessibility Toolbar

Scroll to Top