Rekrutacja do komisji

WÓJT GMINY DRELÓW zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w sprawie oceny ofert w  Otwartym Konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku .

Zgłoszenie należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Drelów, ul. Szkolna 12  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: meldunki@drelow.pl do dnia 8 września  2021 r.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego biorące udział w konkursie. Prace Komisji są nieodpłatne.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top