Rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa

W dniach 01.08.2023 r. – 31.08.2023 roku możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne jeżeli:

 • jesteś producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023r. poz. 8585)
 • nie otrzymałeś zapłaty za sprzedane produkty rolne
 • Twoja wierzytelność nie uległa przedawnieniu 

a Twój dłużnik:

 • jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych
 • jest płatnikiem podatku od towarów i usług
 • stał się w 2022 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Uwaga! Twój dłużnik stał się niewypłacalny jeżeli w 2022 roku:

 • ogłoszono upadłość wobec tego podmiotu
 • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu
 • umorzono postępowanie upadłościowe wobec tego podmiotu
 • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne wobec tego podmiotu na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/kowr/for-rekompensata-2023–przewodnik-dla-beneficjenta

Accessibility Toolbar

Scroll to Top