Raport o stanie Gminy Drelów za 2022 rok

Instrukcja do Raportu o stanie Gminy Drelów za 2022 rok.

Niniejszym informujemy, że z tekstem Raportu mieszkańcy gminy Drelów i zainteresowane osoby mogą zapoznać się na stronie internetowej https://drelow.pl na BIP https://drelow.e-bip.eu/index.php?id=540 oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Drelów, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek: 7:30 -15:30.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Drelów za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Drelów, najpóźniej w przeddzień sesji.  Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na BIP i stronie Urzędu Gminy Drelów, a także w Urzędzie Gminy (pok. nr 3).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top