Podsumowanie zbiórki materiałów z przeznaczeniem na pomoc dla obwodu Samborskiego na Ukrainie. Ale to nie koniec – zbiórka nadal trwa…

Szanowni mieszkańcy gminy Drelów składamy Państwu serdeczne podziękowania za tak szybki odzew i wielkie zaangażowanie w zbiórkę darów, koordynowaną przez Starostę Bialskiego. Dziękujemy za sprawne dostarczenie materiałów do naszych punktów zbiórek. Wasza ofiarność nie zna granic. Wyrażamy głęboką wdzięczność za zaangażowanie w akcję pracownikom jednostek organizacyjnych gminy w szczególności Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dołdze, Szkoły Podstawowej im. Unitów Drelowskich w Drelowie, uczniom i ich rodzicom, pracownikom Urzędu Gminy, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Łózek.

W dniu dzisiejszym zebrana pomoc trafiła do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, gdzie zostanie ona przepakowana i przygotowana do dalszego transportu bezpośrednio na Ukrainę. W tym miejscu dziękujemy strażakom z OSP Łózki i OSP Dołha za transport oraz załadunek i rozładunek zebranych darów.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontynuować zbiórkę i prosimy o dalsze dostarczanie darów do Urzędu Gminy w Drelowie (świetlica), które zostaną przekazane potrzebującym uchodźcom wojennym przebywającym na terenie naszej gminy, czy też na samą Ukrainę za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Decyzje gdzie trafi Państwa pomoc będą podejmowane na bieżąco w zależności od pojawiających się potrzeb i rozwoju jakże dynamicznej sytuacji w naszym regionie.

Pomagajmy i pamiętajmy, że dobro wraca.

Z wyrazami uznania

Piotr Kazimierski
WÓJT GMINY DRELÓW

Accessibility Toolbar

Scroll to Top