Podsumowanie akcji pod nazwą „Czysta Gmina Drelów przyjazna środowisku”

Z ogromnym zainteresowaniem społeczności Gminy Drelów spotkała się z zainicjowaną przez samorząd Gminy Drelów oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie społeczną akcję pod nazwą „Czysta Gmina Drelów przyjazna środowisku” będącą elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. W zbieranie śmieci na terenie każdego z 18 sołectw włączyli się strażacy z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, rodzice, seniorzy, sołtysi i radni gminy.

Społeczna akcja miała na celu uprzątnięcie śmieci z miejsc, gdzie jest ich najwięcej, tj. z poboczy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w lasach wzdłuż pasa dróg oraz z miejsc użyteczności publicznej. W ramach podsumowania akcji, która odbyło się w dniu 23 kwietnia udało się zebrać ogólnie około 700 worków śmieci.


Oczyszczone zostały pobocza dróg wojewódzkich w ilości około 12 km, powiatowych w ilości około 62 km, przy lasach Nadleśnictwa około 8,5 km, gminnych około 12 km co daje wynik ogólny 94,5 km.

Udział wzięło 291 osób razem z dziećmi z czego około 130 osób to dzieci i młodzież od 3 do 14 lat.

Samorząd Gminy Drelów oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom:

  • dzieciom i młodzieży, które z wielkim zaangażowaniem przejęły na siebie obowiązek zadbania o środowisko;
  • rodzicom i nauczycielom;
  • strażakom;
  • Sołtysom i Radnym Gminy Drelów;
  • Gminnemu Zespołowi Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej w Drelowie.

Ciężka praca i czas poświęcony na troskę o dobro całej społeczności gminnej zostały docenione przez organizatorów działań w poszczególnych sołectwach. W części z nich podsumowanie akcji odbyło się przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez przedstawicieli poszczególnych miejscowości, przy którym uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia otrzymali smaczny poczęstunek. Dodatkowo odbyło się wręczenie pamiątkowych medali ufundowanych przez Wójta Gminy Drelów Piotra Kazimierskiego. O słodkie upominki zadbał Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim czynnie zaangażowanym w tę ważną społecznie akcję, którą mamy nadzieję kontynuować w przyszłości. Wyrazy uznania przekazujemy również:

  • na ręce Joanny i Łukasza Wójcik, właścicielom zaprzyjaźnionej z Gminą Drelów Firmy PESAN z Zahajek, którzy na rzecz akcji przekazali nieodpłatnie rękawiczki dla uczestników;
  • Prezesowi Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Mariuszowi Kostce, który udzielił wolontariuszom wsparcia w postaci worków oraz nieodpłatnie zebrał ze swą kadrą wszystkie śmieci zebrane z dróg gminnych;

Podziękowania za współpracę i odbiór na własny koszt zebranych śmieci należą się także Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej; Zarządowi Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej oraz Nadleśnictwu Międzyrzec.

Organizatorzy akcji

Accessibility Toolbar

Scroll to Top