Paybynet w Urzędach Stanu Cywilnego

- odpis_asc_940x788.png 

Jeśli wysyłasz wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego online, masz do wyboru 2 sposoby płatności:

1. Płatność online. Zanim przejdziesz do wniosku, sprawdź:

Uwaga! opłata za odpis aktu zostanie powiększona o koszt poniesiony przez operatora płatności (59 groszy).

2. Przelew bankowy lub pocztowy. Zanim przejdziesz do wniosku, przygotuj potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej:

  1. Uzyskaj numer konta urzędu, do którego składasz wniosek. Jeśli nie znajdziesz go na stronie urzędu – skontaktuj się z urzędem.
  2. Zapłać za wydanie odpisu przelewem bankowym lub pocztowym.
  3. Przygotuj potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej. Może to być potwierdzenie pobrane ze strony banku lub zdjęcie potwierdzenia papierowego.
  4. Dołącz przygotowane potwierdzenie przelewu do wniosku.

Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

  • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
  • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
  • ZUS(ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego)
  • alimentów,
  • przyznania: opieki, kurateli, adopcji,
  • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
https://www.paybynet.pl/dla-administracji/paybynet-w-urzedach-stanu-cywilnego/

Accessibility Toolbar

Scroll to Top